Cookies

Cookies používáme k přizpůsobení obsahu webových stránek a k analýze provozu. Více informací naleznete zde: Chráníme vaše osobní údaje

Divadelní spolek bratří Mrštíků Boleradice Boleradice 113, 691 12 Boleradice, Česko

Popis

Je to již více než sto let, co se v Boleradicích hraje ochotnické divadlo. Nelze sice jednoznačně tvrdit, že provedení Kříže u potoka v roce 1897 tehdejší Cyrilskou jednotou bylo vůbec prvním divadelním počinem v místě. Ale je velice málo pravděpodobné, že se hrálo v domácím provedeni před tímto datem. To nakonec není vůbec rozhodující, zda se začínalo o rok dříve či později. Podstatné je, že se hraje dodnes, a to velice intenzivně a úspěšně. Divadelní štafeta pokračuje. Na startu u ní byl učitel Cyril Metoděj Hladký, který obstaral vše potřebné k tomu, aby se poprvé rozevřela divadelní opona a ochotnické divadlo v Boleradicích tak vykročilo na cestu k divákům a do historie obce. A dnes je to opět kantor, přesněji učitelka Alena Chalupová, kdo právě nese pomyslný kolík divadelní štafety. Učitel Hladký záhy zemřel, a tak po čase v divadle pokračovali místní studenti, kteří o vagacích nacvičovali a hráli divadlo, některé hry i v přírodě. Na tuto jejich činnost se zachovaly vkusné dobové pozvánky. Potom divadelní činnost na sebe nakrátko strhl místní odbor Národní jednoty, ale pak již suverénně nastoupili Sokol a Orel, dva věční rivalové v aktivitě. Zejména meziválečné období se stalo vrcholem ochotnické éry u nás, stejně jako v Boleradicích. Byly to desítky premiér, tisíce spokojených diváků. Dnes je až neuvěřitelné uvádět na malé vesnici pět i více premiér do roka s řadou repríz. Je sice pravda, že výběr her diktoval tehdejší vkus a zájem, proto repertoár ve velké míře naplňovaly naivní operetky a jednoduché veselohry. Jejich umělecká kvalita by s dnešními inscenacemi nesnesla srovnání. Úroveň provedení byla nízká, hrálo se na nápovědu a dost často improvizovalo, přesněji "plavalo". Ale po pravdě musíme přiznat, že i při tehdejších jednoduchých inscenačních možnostech se uváděly hry náročné a klasické, například Vojnarka, Maryša atd. Amatérské divadlo v té době žilo v jiných podmínkách a mělo zcela jiné poslání než dnes. Bylo organickou součástí aktivity jednotlivých organizací, pomáhalo prosazovat jejich potřeby a staralo se především o zábavu vesnice. Je to bezesporu zajímavá kapitola každé obce. Dnes by se o ní mohlo psát mnoho zajímavostí a hodně vzpomínek, vesměs úsměvných a hřejivých. Po roce 1945 se opět čile hrálo na obou jevištích, snad ještě s větší dávkou zápalu a nadšení. Repertoár byl orientován na vlasteneckou tematiku. Novinkou se stalo loutkové divadlo, provozované na místní střední škole, a to s klasickými loutkami. Tam se také pravidelně hrálo i dětské divadlo které žilo až do nedávna. Součástí tehdejšího divadelního života byla i představení hostujících souborů z okolí a naopak. Když byla někde dobrá inscenace, byl oboustranný zájem o její uvedení mimo vlastní jeviště. To vše mělo jistě příznivý vliv na to, že ochotnické divadlo v Boleradicích překonalo všechny obtíže a úskalí. Zásadní negativní vliv do divadelního ruchu vnesly poúnorové poměry roku 1948. Na čas zapříčinily útlum kulturního života, tedy i divadla. Oba hlavní aktéři ochotnické činnosti se dostali do stagnace. Orel nuceně zákazem činnosti, Sokol po reorganizaci. Teprve po čase se začíná hrát pod hasičskou jednotou, nově vytvořenou Osvětovou besedou a svůj křest na divadelních prknech si odbývají mládežníci. Ale vzhledem k politické a hospodářské situaci na vesnici zájem diváků opadával, jednak organizovanou dramaturgií, zákazem starších lidových her, orientací na sovětské hry a současné hry. Proto nastal příklon ke klasice, která oboustranně vyhovovala. Ale i tak se dlouhou dobu udržovala tradice hrát na Vánoce a Velikonoce. Rok od roku se však situace horšila. Přes všechny překážky, které ochotnické divadlo v těch letech mělo, se po čase našli jednotlivci, kteří dokázali získat a přesvědčovat další, aby hráli. A tak jeviště opět ožilo lepší či horší inscenací, postupně přibývalo ochotníků, hrálo se v okolí a také na divadelních přehlídkách v Kloboukách. Oproti většině vesnic se divadelní tradice nepřerušila, nezanikla, hrávalo se stále s větším zaujetím. Divadelní štafeta pokračovala. Jakási renesance nastala, když představení Maryša bylo navrženo k účasti na Národní přehlídce vesnických divadelních souborů ve Vysokém nad Jizerou. Bylo to vůbec poprvé v celé historii divadla okresu Břeclav, že se některý soubor celonárodní přehlídky účastnil. Úspěch tohoto účinkování byl povzbuzující, ale také zavazující a naplňoval zdravou hrdostí. Také další práce divadelníků byla odpovědnější, svědomitější, stabilizoval se kádr z těch, kteří byli ochotni hrát a měli možnost se činnosti divadelního souboru cele věnovat. A úspěchy se brzy dostavily v podobě vítězství na okresních a krajský přehlídkách, a to znamenalo další reprezentaci na festivalech. Na Národní přehlídce vesnických divadelních souborů ve Vysokém nad Jizerou byl soubor již několikrát a odvezl si odtud nejen řadu ocenění, ale i ocenění nejcennější - vítězství v přehlídce. V roce 1988 se představil hrou Ladislava Stroupežnického Naši furianti, která byla specifickou pro Národní divadlo v Praze, a to díky legendární režii Miroslava Macháčka. Proto se většina divadelníků domnívala, že je nepřenosná na jiná jeviště. Soubor tyto názory vyvrátil a potvrdil tak své kvality, které, nejen v tomto představení, spočívají ve spontánním upřímném a ukázněném projevu. Podstatnou složkou této úpravy byla hudba a zpěv. A v nich byli Boleradičtí bez konkurence (ne nadarmo se nazývají v divadelních kuloárech "zpívající divadlo"). Podruhé získal soubor hlavní cenu ve Vysokém v roce 1991 za provedení Jiráskovy Lucerny. Tedy opět klasický repertoár, další perla naší národní dramatické tvorby. Získat nejvyšší ocenění za tolik známou a oblíbenou hru je velkým úspěchem. K tomu se však ještě připojil návrh zúčastnit se Jiráskova Hronova. Stanout na schodech Jiráskova divadla v Hro nově a vzápětí na jeho jevišti je snem každého ochotníka, nejvyšší metou ochotnického divadla. A boleradický soubor splnil tento sen a dosáhl této mety. Nejvděčnějším oceněním pro každého jednotlivce i celý kolektiv je zahraniční hostování. Pro boleradické ochotníky to bylo v roce 1993 Švédsko a o rok později Anglie. V obou případech s hrou Františka Kožíka Šavle a píseň, pro niž obstarala doprovod cimbálová muzika Vonica z Krumvíře a přispěla tak k úspěchu hry v zahraničí. Tamější divák ji i přes jazykové bariéry přijal s porozuměním a oceněním. Boleradické výsledky jsou obdivuhodné a dokazují, že je může získat parta lidí i z malé vesnice. Ovšem za předpokladu, že svou práci, tedy amatérské divadlo, dělá s nadšením, obětavostí a skromností. Ale je důležité si také uvědomit, že za jejich úspěchy se skrývá velké množství obětovaného osobního času, odříkání si svého pohodlí a věnování se této činnosti cele, nedělit se s jinou. To vše nebyly ochotné přinášet divadlu vesnické soubory tam, kde již divadlo nehrají. Proto jsou boleradičtí ochotníci téměř jediným vesnickým souborem, který překonal všechny nástrahy a potíže, na našem okrese téměř jediným venkovským kolektivem s pravidelnou činností.

Podrobné informace

Kontaktní osoba Ing. Jiří Janda - jednatel spolku
Mobil +420 605 350 456
E-mail
Web http://www.boleradice-divadlo.cz
Facebook https://www.facebook.com/divadlo.boleradice
Otevírací doba V době předprodeje vstupenek (středa + pátek 18.00 - 19.00) a v době představení
Bezbariérový přístup Ne
Možnost stravování Ne
Možnost ubytování Ne
Sezóna celoroční

Ubytovna Solaro

Adresa

Boleradice 354, Boleradice, 691 12

Telefon

549274976, 723 476 373

415 m
Cena od: od 650,- Kč/1 noc

Farma OVČÍ TERASY

Adresa

691 07 Němčičky, Česká republika

Telefon

603 197 031, 737 214 868

Web

http://www.beee.cz/

1.582 km
1.841 km

Chalupa Dibaba

Adresa

Brumovská 91, Morkůvky, 69172

Telefon

602568159

2.261 km
Cena od: od 470,- Kč/1 noc

K BABIČCE

Adresa

Němčičky 52, 691 07 Němčičky, Česká republika

Telefon

736 529 342

Web

http://kbabicce.cz/

2.289 km
Cena od: od 300,- Kč/1 noc

Penzion U Karla

Adresa

Němčičky 68, 691 07 Němčičky, Česká republika

Telefon

608 636 109

Web

http://www.penzionukarla.cz

2.296 km
2.205 km
2.28 km

Obecní vinařská stezka obce Němčičky

Obecní vinařská stezka obce Němčičky seznamuje návštěvníky a především cykloturisty s histori...

Adresa

Němčičky, Česká republika

2.347 km

Vila U mišpule

Rekreační dům nově rekonstruovaný, možnost celoročních pobytů, kapacita 8-9 lůžek, tj. 3 ložnice 1x2...

Adresa

Morkůvky 106, 69172

Telefon

602758768, 732 488 045, 602 562 599

2.35 km

Vila Kurdějov

Luxusně zařízený rodinný dům na Jižní Moravě.Venkovní bazén, solární vyhřívání,grilování a venkovní ...

Adresa

Kurdějov 242, 69301

Telefon

777152002

2.354 km

Turistická ubytovna

Turistická ubytovna se společným sociálním zařízením a kuchyňkou,v atraktivním prostředí vinařského ...

Adresa

Němčičky (okr. Břeclav) 153, 691 07

Telefon

519430786

2.408 km

Apartmány Flamenco

Ubytování v apartmánech v penzionu, 4 km od města Hustopeče, ve vesničce Kurdějov, na Jižní Moravě. ...

Adresa

č.p. 16, Kurdějov, 693 01

Telefon

776219319

Boleradice 113, 691 12 Boleradice, Česko