Cookies

Cookies používáme k přizpůsobení obsahu webových stránek a k analýze provozu. Více informací naleznete zde: Chráníme vaše osobní údaje

Národní park Podyjí Na Vyhlídce 1581/5, 669 02 Znojmo, Česká republika

Popis

Národní park Podyjí je dosud jediným moravským národním parkem. Byl vyhlášen ke dni 1. července 1991 nařízením vlády ČR na ploše 63 km2 v nejcennějších oblastech bývalé CHKO Podyjí.

Národní park Podyjí je se svou rozlohou nejmenším národním parkem v České republice. NP Podyjí se rozkládá podél řeky Dyje protékající 40 km dlouhým, hlubokým meandrovitým údolím mezi Vranovem nad Dyjí a Znojmem. Na jihovýchodním okraji NP se na spojnici Znojmo - Hnanice nalézá unikátní pásmo stepních vřesovištních lad. Hodnoty parku spočívají v jedinečné geomorfologii a celkové zachovalosti dyjského kaňonu. Najdeme zde 42 km téměř neobydleného říčního údolí – je to nejzachovalejší a nejméně dotčené říční údolí v Česku.

Zajímavými místy této přírodní lokality jsou například:

  • Hradištské terasy - zbytky středověkých kamenných teras nad vzdutím Znojemské přehrady. Dnes jsou zde patrné zpustlé sady a zahrady s výskytem starých, dnes již vzácných odrůd i druhů ovocných dřevin. Roste zde např. mišpule německá a fíkovník smokvoň.
  • Kamenná moře - rozsáhlá plocha balvanů různé velikosti. Vzniká mechanickým zvětráváním a rozpadem skalních masivů na strmých svazích a následným přemístěním do nižších poloh gravitací. Jsou vyvinuta na více místech v Podyjí, především na pravém břehu Dyje pod Papírnou.
  • Mločí údolí - hluboce zaklesnuté skalnaté údolí potoka s výskytem mloka skvrnitého. Přístupná je pouze horní část po turistické značce.
  • Šobes - již ve středověku byla lokalita využívána k pěstování vinné révy. Víno bylo proslulé svojí kvalitou a zejména v 19. stol dodáváno na císařský dvůr a do význačných vídeňských restaurací. Dnes se zde vinná réva pěstuje na ploše asi 11 ha. Lokalita je řazena mezi 10 nejlepších vinařských poloh v Evropě.
  • Čížovský rybník - lokalita výskytu vzácných druhů (ostřice česká, skokan ostronosý). Využíván jako přírodní koupaliště.
  • Ledové sluje - jedno z přírodovědecky nejhodnotnějších území NP Podyjí

V Národním parku Podyjí narazíte množství krásných vyhlídek, určitě nevynechejte Sealsfieldův kámen, nebo Hardeggskou vyhlídku. Celkem jich je 23.

Se Správou NP Podyjí vyjít na tyto komentované vycházky.


Podrobné informace

Kontaktní osoba Správa národního parku Podyjí
Telefon +420 515 282 240
E-mail
Web http://www.nppodyji.cz/
Facebook https://www.facebook.com/nppodyji/?fref=ts
Otevírací doba Národní park Podyjí je volně přístupný.
Pro cyklisty Ano
Sezóna celoročně

Pěším návštěvníkům se přímo v Národním parku Podyjí nabízí celkem 76 km značených turistických tras, které jsou označeny známým pásovým značením a směrovkami Klubu českých turistů. Podyjí je také ideálním místem pro cykloturistiku.

Kateřina Boutique Hotel

Adresa

Na Valech 1556/7, Znojmo, 669 02

Telefon

702207777

Web

http://www.hotelkaterina.cz

105 m

Penzion a Restaurace Viktoria

Adresa

Dvořákova 6, Znojmo, 66902

Telefon

604834300

Web

http://www.viktoria-znojmo.cz

134 m

Hotel Lahofer

Adresa

Veselá 13, Znojmo, 66902

Telefon

515220323

Web

http://www.lahofer.cz/hotel

153 m

Penzion Jesuitská

Adresa

ul. Jesuitská 5/183, Znojmo, 669 02

Telefon

515221440, 603830130

Web

http://www.jesuitska.cz

160 m

Pension Cafe Kulíšek

Adresa

Velká Michalská 7, Znojmo , 669 02

Telefon

608811313, 608577050

Web

http://www.pensionkulisek.cz

175 m

Archa Pension

Adresa

Vlkova 4, Znojmo, 669 02

Telefon

515225062, 605473860

Web

http://www.pensionarcha.cz

175 m
155 m

Flite sport, servis kol

Prodej a servis jízdních kol

Adresa

Znojmo, Jezuitská 8

188 m

Opravna jízdních kol Oldřich Buchal, servis kol

Servis jízdních kol

Adresa

Znojmo, Boční 4

Telefon

515248594

193 m
208 m
225 m

Penzion Austis

Letní terasu lze využít pro posezení a odpočinek. Nově zrekonstruovaná vinárna slouží k večírkům a o...

Adresa

Václavské náměstí 14/5, Znojmo, 669 02

Telefon

602404317

233 m

Cyklo Point

Prodej a servis jízdních kol

Adresa

nám. Svobody 2814/15, 669 02 Znojmo, Česká republika

Na Vyhlídce 1581/5, 669 02 Znojmo, Česká republika