Cookies

Cookies používáme k přizpůsobení obsahu webových stránek a k analýze provozu. Více informací naleznete zde: Chráníme vaše osobní údaje

Leoš Janáček (1854 - 1928)

Popis

Leoš Janáček je světově uznávaným skladatelem hudby 20. století, který svůj život spojil s Brnem. Je ceněn především pro nezvyklou melodiku, vycházející z lidové hudby moravských regionů, zejména Slovácka a Lašska a tzv. nápěvků mluvy. Ve světě je Janáček znám především díky svým operám orchestrálně-vokálnímu dílu Glagolská mše, Sinfoniettě, symfonické básni Taras Bulba a komorním skladbám, především smyčcovým kvartetům. Ne náhodou jeho jméno nese brněnská operní scéna. Jeden z nejoriginálnějších zjevů české a světové hudební moderny.

Leoš Janáček se narodil v obci Hukvaldy na severovýchodní Moravě 3. července 1854. Chudí rodiče poslali v roce 1865 malého Leoše do  fundace augustiniánského kláštera v  Brně. V roce 1869 nastoupil na učitelský ústav – ten sídlil v budově dnešní Fakulty architektury na Poříčí. Janáček zastupoval Pavla Křížkovského ve funkci ředitele kůru starobrněnské baziliky. Ten jej také doporučil a ke studiu na varhanickou školu do  Prahy. Dalšího hudebního vzdělání se mu dostalo v Lipsku a  Vídni.

Leoš Janáček se oženil se svojí šestnáctiletou žákyní Zdeňkou Schulzovou. Mladí manželé bydleli zprvu v Měšťanské (nynější Křížové) ulici na Starém Brně; po narození dcery Olgy (15. srpna 1882) bydleli na Klášterním (nynějším Mendlově) náměstí č. 2. Tam vznikala Janáčkova první velká díla. Zde se narodil i zemřel Janáčkův syn Vladimír (1888–1890), zde dokončoval skladatel svou „Pastorkyni“, když umírala v roce 1903 jeho milovaná dcera Olga. Ve svých nejplodnějších skladatelských letech (1910 až 1928) bydlel Janáček v zahradním domku u někdejší varhanické školy. Zde je také umístěna dnešní expozice zasvěcená skladatelovu odkazu. Zahrnuje původní Janáčkovu pracovnu s klavírem, v další části domku je moderní expozice, která podává základní textové a obrazové informace o životě skladatele a připomíná jeho nejznámější díla. Je zde i možnost poslechu hudebních ukázek a zhlédnutí videodokumentů. Leoš Janáček, jeden z nejvýznamnějších světových skladatelů, zemřel v ostravské nemocnici 12. srpna 1928 na zápal plic. Pochován je na Ústředním hřbitově v Brně.

Po stopách Leoše Janáčka na Moravě:

  • Památník Leoše Janáčka (Brno)
  • Areál Fojtství a Obecná škola (Kozlovice)
  • Pamětní deska, Brno, Starobrněnský klášter, Mendlovo náměstí 1/7 (Janáček tu vyrůstal od r. 1865)
  • Pamětní deska, Brno, Ústav pro vzdělání učitelů, Poříčí 5/01 (Janáček zde učil v letech 1878–1904)
  • Rodný dům Leoše Janáčka (Hukvaldy)
  • Pomník, Štramberk

Multimediální publikace "Leoš Janáček".


Podrobné informace

Obor činnosti hudební skladatel