Cookies

Cookies používáme k přizpůsobení obsahu webových stránek a k analýze provozu. Více informací naleznete zde: Chráníme vaše osobní údaje

Ždánice - Naučná stezka Ždánickým lesem Ždánice

Popis

V létě roku 1996 byla zpřístupněna naučná stezka Ždánickým lesem. Pokračují tak ekologické aktivity zahájené v roce 1990. Cílem tohoto úsilí je ochrana překrásných zdejších lesů, jejichž skladba a přirozený vývoj vytvářený stovky let, byly neúměrnou těžbou v osmdesátých letech narušeny.

V roce 1994 byla vyhlášena přírodní rezervace v části lesa U Vrby (30 ha), která zahrnuje původní dubo – bukový porost a je součástí nadregionálního biocentra. Částí lesa Palánek prochází úvodní úsek naučné stezky a dále pokračuje  oblastí genových základen, do nichž je zařazeno 880 ha porostů (poskytují materiál pro  rozmnožování buků a dubů přirozenou formou). Tato partie lesa jsou součástí tzv. Zájmového území ( to o rozloze 2660 ha), nejcennější oblasti Ždánického lesa.

Popis trasy: Celá trasa naučné stezky překonává výškový rozdíl 219 m. Nejníže položeným místem je výchozí bod – autobusové nádraží ve Ždánicích (218 m n. m.), nejvyšším bodem pak hlavní hřeben Ždánického lesa nedaleko kóty u Slepice (437 m n. m.).

Naučnou stezku je možné absolvovat: Ze stanoviště č. 1. – Ždánice (autobusové nádraží) směrem přes jednotlivé stanoviště k Jordánku, odtud:

a) jižním směrem do Lovčic ke kostelu a odtud zpět do Ždánic (je možné použít i autobusové spoje z Lovčic do Ždánic nebo Kyjova).

b) severním směrem k Haluzické hájence přes nová stanoviště.

V blízkosti táborové základny se nachází železniční stanice.

Celková délka trasy naučné stezky  bez odboček ke stanovištím je 13,4 Km. V případě, že by naučná stezka byla uzavřena do kruhu, byla by delší o dalších 2 520 m. Maximální délka, kterou by turisté mohli ujít, je 17,4 Km.

Zajímavá místa na trase při postupu ze Ždánic budova kostela ve Ždánicích eroze v zářezu cesty do svahu vyhlídkové místo do krajiny s několika lavičkami vodní plocha požární nádrže odpočívadlo s lavičkami, rozdílné lesní porosty, částečně odkrytý půdní profil, pramen Jordánku se studánkou. Myslivecká zařízení zbytky pomníčku z roku 1908 luční společenstva altánek a studánka vodní plocha rybníka s možností koupání, budova kostela v Lovčicích v hřebenové části

Lze spatřit lesní studánky Jordánek (zastřešený šindelem) a Bezdýnka (zakrytá ocelovým víkem a stříškou).

Jednotlivá stanoviště:  

1. Základní informace Na tomto stanovišti je umístěna přehledná mapka naučné stezky, informace o ní, dále údaje o současnosti Ždánic  

2. Vstupujeme do Ždánického lesa Poučení o zásadách chování v lese a problematika ochrany a tvorby krajiny

3. Historie Ždánic Tabule seznamuje návštěvníka s historií Ždánic a Palánku

4. Geomorfologie Na okraji lesa, odkud je pěkný výhled do kraje, je nainstalována tabule s panoramatickým obrazem krajiny. Pomocí něj se mohou návštěvníci orientovat v krajině a udělat si představu, kde se nalézají

5. Biotop vodní nádrže Na tomto stanovišti budou návštěvníci obecně seznámeni s vodním ekosystémem, vodní faunou a flórou

6. Biotop lesa Toto stanoviště je zaměřeno na lesnickou a fytocenologickou problematiku

7. Geologická stavba U nevelkého zářezu cesty do svahu, který částečně odkrývá půdní profil je instalována tabule o geologických a pedologických podmínkách Ždánického lesa. Tyto přírodovědné charakteristiky doplňují informace o historii hrnčířství v regionu

8. Mykologie Informační tabule na tomto místě seznamuje návštěvníky s mykologií Ždánického lesa

9. Entomologie Toto stanoviště seznamuje návštěvníky s entomologickými zajímavostmi oblasti

10. Prameniště Jordánek U upravené a zastřešené studánky je návštěvník informován o hydrologii oblasti a specifickém jevu lokality - ponoru potoka Jordánku přibližně 100 m od pramene

11. Myslivost Kousek pod souborem mysliveckých zařízení (cca 70 m) se nalézá tabule s informacemi o myslivosti s vyobrazením některých druhů zvěře (savci a ptáci, siluety letících dravců,...)

12. Květena U zbytků starého pomníčku se návštěvníci seznámí s botanickými poměry různých ekosystémů

13. Rybník na Jordánku Informační tabule je zaměřena na rybářskou problematiku. Základem je vyobrazení jednotlivých druhů ryb, které se v regionu vyskytují

14. Základní informace o naučné stezce a Lovčicích Na tomto stanovišti je umístěna přehledná mapka naučné stezky, informace o ní, dále údaje o historii a současnosti Lovčic

15. Těžba ropy a plynu Informace o exploataci uhlovodíků jako nerostné suroviny. Těžba Moravských naftových dolů a.s. Hodonín ve  Ždánickém lese, zpracování vytěžené suroviny ve Sběrném naftovém středisku Ždánice

16. Chráněné organismy Přehled unikátních živočišných a rostlinných druhů existenčně ohrožených, jejichž zvláštnost je dána rozhraním mezi ekosystémem panonským a karpatským

17. Bezdýnka Název lokality vznikl podle studánky Bezdýnky. V její blízkosti se pořádají od roku 1971 dětské letní tábory. Asi 600 m SZ  směrem od tohoto stanoviště se nachází zbytek středověkého opevnění s názvem Hrádek

18. Táborová základna Haluzická hájenka Areál využívá DDM Ždánice jako kapacitu pro celoroční pobyty dětí a jejich rodičů.Podrobné informace

Kontaktní osoba M. Wolfová
E-mail
Web http://zdanickyles.unas.cz, http://www.infocentrumzdanice.cz
Možnost stravování Ne
Možnost ubytování Ne
Pro cyklisty Ne
Délka trasy 13 440 m (s odbočkami na jednotlivá stanoviště - 17 700 m)

Hotel Radlovec Ždánice

Adresa

Bučovská 706, Ždánice, 696 32

Telefon

+420 739 464 533, 731 737 343

Web

http://www.hotel-radlovec.cz

105 m
Cena od: Letní sezóna (1.6.-1.9.) 190 Kč, Zimní sezóna (1.11.-1.4.) 220 Kč, Mimo sezónní období 170 Kč

Rekreační centrum Palánek

Adresa

Zámek 2, 696 32 Ždánice, Česká republika

Telefon

+420 724 287 702

Web

http://www.palanek.cz

210 m

Rekreační centrum Palánek

Adresa

Zámek 2, Ždánice, 69632

Telefon

724 287 702

Web

http://www.palanek.cz

215 m

Krčmářová Jaroslava - ubytování v soukromí, Ždánice

Adresa

Hrubá strana, 696 32 Ždánice, Česko

Telefon

+420 739 090 832

232 m

Turistická ubytovna TJ Kovo Ždánice

Adresa

Kaštýlek 809, Ždánice, 696 32

Telefon

+420 774 633 691

Web

http://www.tjkovozdanice.wz.cz/ubytovani.php

259 m

Ubytování p. Bělouch

Adresa

Za mlaty 586, Ždánice , 696 32

Telefon

606 325 915, 724701737

327 m
1 m

Přírodní park Ždánický les

Jihovýchodně od Brna začíná pahorkatina Ždánický les táhnoucí se východním směre...

Adresa

Ždánice, Česká republika

Telefon

+420 518 633 412

105 m

Hotel Radlovec - restaurace

Nabízíme stravovací služby. Možnost pořádání společenských akcí a firemních večírků. Nacházíme se v ...

Adresa

Bučovská 706, Ždánice, 696 32

Telefon

739 464 533, 731 737 343

178 m

CK Hostinec

CK Hostinec má kapacitu 70 míst a nabízí alkoholické i nealkoholické nápoje. Je zde výběr ...

Adresa

Městečko 547, 696 32 Ždánice

Telefon

+420 518 633 132

182 m

Síň sportu ve Ždánicích

Síň sportu je stálá expozice, která se nachází v zámecké (Laudonově) vile. P...

Adresa

Ždánice, Zámecká 454

Telefon

+420 725 920 846

210 m

Rekreační centrum Palánek

Rekreační centrum Palánek je umístěno v areálu zámku ve Ždánicích 44 km jihovýchodně od Br...

Adresa

Zámek 2, 696 32 Ždánice, Česká republika

Telefon

+420 724 287 702

259 m

Koupaliště Ždánice

Městské koupaliště netradičního tvaru o celkové ploše více než 1500 m2 nabízí n...

Adresa

Kaštýlek 809, 696 32 Ždánice, Česká republika

Telefon

+420 518 633 412 (TIC Ždánice)

Ždánice