Cookies

Cookies používáme k přizpůsobení obsahu webových stránek a k analýze provozu. Více informací naleznete zde: Chráníme vaše osobní údaje

Eliška Rejčka (1288 - 1333)

Popis

Pod dlažbou hlavní lodě Basiliky minor na Starém Brně, na místě pod dlaždicí s písmenem „E“ a znakem královské koruny, je pochována jedna z pozoruhodných postav českých a moravských dějin, česká královna Alžběta (Eliška) Rejčka. Eliška se narodila prvního zářijového dne roku 1288 Přemysl Velkopolskému a švédské princezně Luitgardě Richenze, polsky zvané „Ryksa“. V té době se vlády v českých zemích ujímá tehdy sedmnáctiletý Václav II. Když roku 1297 Václav II. ovdověl, byla mu nabídnuta ruka tehdy devítileté polské princezny Elišky. Žít s mužem o 17 let starším pro ni nebylo vůbec lehké, zvlášť když tři z pěti Václavových dětí byly téměř stejně staré jako ona sama. Necelých pět let po sňatku král Václav II. sotva čtyřiatřicetiletý zemřel. Šest dní před jeho smrtí se ani ne sedmnáctileté Rejčce narodila dcera Anežka. Václav III., syn Václava II., se ujal v roce 1305 dědictví po  svém otci a české královské koruny. Po pouhém roce vládnutí je ale zavražděn v Olomouci. Moc po něm brzy vybojoval Rudolf Habsburský. Česká šlechta ho za krále přijala pod podmínkou, že se ožení s dvacetiletou královskou vdovou Eliškou, která na něj měla přenést dědický nárok na polskou korunu. Necelých devět měsíců po  svatbě je ale Eliška opět vdovou – Rudolf zemřel při obléhání Horažďovic na výpravě proti českým pánům, kteří mu odepřeli přísahu. Šlechta si za krále volí Jindřicha Korutanského.Na Moravu královskou vdovu Elišku Rejčku přivádí osudový milostný vztah k mocnému muži království Jindřichovi z Lipé. Když byl jmenován moravským zemským hejtmanem, přesídlila s ním roku 1320 do  Brna. Deset následujících let pak trval nový milenecký vztah královny Rejčky a Jindřicha. V Brně si zařídili dům, který byl prý krásnější než dvůr pražský. V květnu 1323 založila u kostela P. Marie na Starém Brně klášter cisterciaček Aula Sanctae Mariae (Síň Svaté Marie). Její starý ctitel, král Jan Lucemburský, jí výrazně finančně přispěl na  jeho vybudování. Výstavba kláštera trvala téměř 50 let, dokončení se Rejčka nedožila. Jindřich z  Lipé zemřel roku 1329 a Eliška o tři roky později (1332) odešla do kláštera, který založila, a v něm svého milence, druha, přítele a  ochránce, přežila o celých 6 let. Celý svůj majetek odkázala klášteru, mimo jiné i soubor vzácných iluminovaných rukopisů, z nichž tři se dochovaly a jsou uloženy v Muzeu Brněnska, Památníku písemnictví na Moravě a Moravském zemském muzeu. Klášter později přešel řádu augustiniánů poustevníků. Jedním z jeho řeholníků byl také zakladatel genetiky Johan Gregor Mendel. Působil zde také hudební skladatel Leoš Janáček.

Po stopách Elišky Rejčky na jižní Moravě:

- Augustiniánské opatství s bazilikou Nanebevzetí Panny Marie, Brno

- Dům pánů z Lipé, Brno, náměstí Svobody

- Muzeum Brněnska, Památník písemnictví na Moravě, Rajhrad

Podrobné informace

Obor činnosti česká královna