Cookies

Cookies používáme k přizpůsobení obsahu webových stránek a k analýze provozu. Více informací naleznete zde: Chráníme vaše osobní údaje

Jean-Louis Raduit de Souches (1608 - 1682)

Popis

Jeden z nejschopnějších vojevůdců třicetileté války bojoval zprvu jako protestant na straně hugenotů u svého rodného města La Rochelle. Poté odešel z Francie a vstoupil do řad švédské armády. Tu však nakonec pro neshody s nadřízenými opustil a přidal se na stranu rakouských Habsburků (1642). V březnu roku 1645 jej císař Ferdinand III. jmenoval velitelem Brna. Pod jeho velením brněnská posádka čítající pouhých 1 500 mužů (skuteční vojáci představovali jen jednu třetinu z nich) dokázala zdánlivě nemožné, když udržela město proti 28 000 mužů generála Torstensona (obléhání trvalo od 3. května do 23. srpna 1645). Po tomto obrovském úspěchu jeho kariéra strmě stoupala, byl ustanoven velitelem Moravy a Brna   směl odkoupit panství Jevišovice na  Znojemsku (r. 1649). Ve stejném kraji pak koupil tvrz v Boskovštejně (1670) a roku 1679 zámek v Plavči. V roce 1663 byl povýšen do hraběcího stavu. Raduit nespoléhal pouze na příjmy ze statků, ale začal i aktivně podnikat. V 70. letech nechal na Jevišovce postavit vysokou pec a tři hamry. Vyráběl kujné železo a pumy pro armádu. Svůj podnikatelský um hodlal uplatnit i v Hlubokých Mašůvkách. Místo bylo známo již dlouhou dobu svými léčivými prameny. Raduit se zde rozhodl vytvořit lázně, dal zbudovat veliký hostinec a postavit nový kostel. Aby přilákal na toto místo více návštěvníků, daroval kostelu vzácnou sošku Panny Marie de Foi. Konec života prožil na svých rozsáhlých moravských majetcích. Hrabě Jean Louis Raduit de Souches zemřel na  svém zámku v Jevišovicích 12. srpna 1682, ve věku nedožitých 74 let. Na základě přání ze závěti byly jeho ostatky uloženy v kostele sv. Jakuba v Brně. Náhrobek je ozdoben bronzovou klečící postavou maršálovou. Na náhrobku jsou též vytesány nejdůležitější vojenská tažení Jeana Luise de Souches. Tělo Raduita de Souches je pohřbeno v měděné rakvi v kryptě pod kostelem. Další upomínku na slavného maršála najdeme na zámku v Jevišovicích – erb pod arkádou na nádvoří. Kamennou desku tvoří dva erby. Pravý patří Raduitu de Souches a levý jeho první manželce Anně Alžbětě. Hluboké Mašůvky jsou druhým místem, kde se zachoval erb Raduita a jeho manželky, tentokrát druhé ženy vojevůdce Anny Salome. Památku úspěchu maršála při obraně Brna připomíná na  Špilberku i jeho busta – napravo od  hlavní přístupové cesty.

Po stopách Raduita de Souches na jižní Moravě:

- Kostel sv. Jakuba (Brno)

- Dům Pánů z  Lipé (Brno)

- Petrov, Brno – kamenný erb ve zdi u vchodu do biskupské rezidence a kamenná - pamětní deska v podobě kartuše na domě Petrov č. p. 6

- Kostel Navštívení P. Marie (Hluboké - Mašůvky)

- Jevišovice – zámek a  muzeum (Jevišovice)

- Špilberk – hrad a  muzeum (Brno)

- Boskovštejn, zámeček

- Plaveč, zámek

Podrobné informace

Obor činnosti vojevůdce